کاروان اصحاب رسانه کهگیلویه و بویراحمد راهی مشهد شدند
کاروان زیارتی اصحاب رسانه کهگیلویه و بویراحمد با بدرقه جمعی از مسئولین عازم مشهد مقدس شد. رئیس بسیج رسانه کهگیلویه و بویراحمددر آئین بدرقه خبرنگاران برای زیارت مشهد مقدس گفت: ۹٠ نفر از خبرنگاران رسانه‌های مختلف و خانواده آنها راهی سفر زیارتی مشهد مقدس شدند.