برگزاری جشنواره بزرگ فرهنگ و هنر عشایر درشهرستان مارگون
به منظور شناسایی و معرفی خرده فرهنگ اصیل بومی، جشنواره بزرگ فرهنگ و هنر در شهرستان مارگون در منطقه دشت سقاوه با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، امام جمعه شهرستان مارگون و فرمانده سپاه فتح استان دیگر مسئولین لشکری و کشوری استان و شهرستان مارگون برگزار شد.
جلسه شهرداران و اعضای شورای اسلامی جدید و قدیم شهر لیکک بر سر موضوعات و مشکلاتِ پیرامون شهرداری لیکک
جلسه ای دو ساعته برای رفع چالشها و مشکلات شورای اسلامی و شهرداری لیکک از دور قبل تا امروز / بررسی وضعیتِ زمان و روند تغییر و تحولِ اَموال و اسناد شهرداری لیکک / شفاف سازی برخی شائبه ها / همفکری با همدیگر برای کمک به توسعه شهر / موظف شدن به خودداری از تنش در فضای عمومی جامعه / حفظ حرمت ها در فضای مجازی و جلوگیری از خدشه وارد نمودن بر مسئولان پیشین و فعلی در شورا و شهرداری پیشین و جدید / و تاکید بر اجرای مصوبات جدید به عنوان فصل الخطاب