بازدید سرزده دادستان شهرستان بهمئی از محل نا به سامانِ دپوی زباله های سطح شهرستان/بعد از عدم توجه مسئولین مربوطه دادستان شخصا وارد عمل شد
دادستان شهرستان بهمئی؛

بازدید سرزده دادستان شهرستان بهمئی از محل نا به سامانِ دپوی زباله های سطح شهرستان/بعد از عدم توجه مسئولین مربوطه دادستان شخصا وارد عمل شد

متاسفانه زباله ها بدون هیچ گونه مدیریتی در کنار جاده ی ورودی به محل و در زمین های زراعی و منابع طبیعی و مراتع اطراف رها شده است که اثرات بسیار مخربی بر محیط زیست اطراف شهر داشته و بسیار جای تاسف دارد.

تیتر یک
دادستان شهرستان بهمئی؛
بازدید سرزده دادستان شهرستان بهمئی از محل نا به سامانِ دپوی زباله های سطح شهرستان/بعد از عدم توجه مسئولین مربوطه دادستان شخصا وارد عمل شد
متاسفانه زباله ها بدون هیچ گونه مدیریتی در کنار جاده ی ورودی به محل و در زمین های زراعی و منابع طبیعی و مراتع اطراف رها شده است که اثرات بسیار مخربی بر محیط زیست اطراف شهر داشته و بسیار جای تاسف دارد.
جان نوجوان ۱۷ ساله طعمه جدید جاده طولیان – دهدشت/در سایه ضعف مدیریتی جاده‌های وحشت عمری است در انتظار اعتبار مانده‌اند
وقوع چندین فقره تصادف مرگ بار و خسارتی در این محور به دلیل بار زیاد ترافیکی و کم عرض بودن جاده ،پای ثابت گلایه مندی مردم از مسئولان حوزه راه وشهرسازی شده است.
فریاد خاموش فقرا را باید شنید و آنها را دریابیم/مردم بهمئی از کم کاری بعضی مسئولین شهرستان خیلی نگرانند
مردم شهرستان بهمئی نشان دادند و در مبارزه خوب عمل کردند و به هر دلیلی ویروس کرونا کمترین تأثیر را در شهرستان ما داشته به هیچ وقت از وضعیت زرد و نارنجی بالاتر نرفته این قطعاً فرهنگ مردم در آن بی تاثیر نبوده و موفق هم بودند.
ادامه اخبار

اخبار

دادستان شهرستان بهمئی؛
بازدید سرزده دادستان شهرستان بهمئی از محل نا به سامانِ دپوی زباله های سطح شهرستان/بعد از عدم توجه مسئولین مربوطه دادستان شخصا وارد عمل شد
متاسفانه زباله ها بدون هیچ گونه مدیریتی در کنار جاده ی ورودی به محل و در زمین های زراعی و منابع طبیعی و مراتع اطراف رها شده است که اثرات بسیار مخربی بر محیط زیست اطراف شهر داشته و بسیار جای تاسف دارد.
جان نوجوان ۱۷ ساله طعمه جدید جاده طولیان – دهدشت/در سایه ضعف مدیریتی جاده‌های وحشت عمری است در انتظار اعتبار مانده‌اند
وقوع چندین فقره تصادف مرگ بار و خسارتی در این محور به دلیل بار زیاد ترافیکی و کم عرض بودن جاده ،پای ثابت گلایه مندی مردم از مسئولان حوزه راه وشهرسازی شده است.
فریاد خاموش فقرا را باید شنید و آنها را دریابیم/مردم بهمئی از کم کاری بعضی مسئولین شهرستان خیلی نگرانند
مردم شهرستان بهمئی نشان دادند و در مبارزه خوب عمل کردند و به هر دلیلی ویروس کرونا کمترین تأثیر را در شهرستان ما داشته به هیچ وقت از وضعیت زرد و نارنجی بالاتر نرفته این قطعاً فرهنگ مردم در آن بی تاثیر نبوده و موفق هم بودند.