تولید آثار فاخر فرهنگی هنری در مرکز آفرینش های هنری بسیج کهگیلویه و بویراحمد/ فرهنگ و هنر استان جان تازه ای می گیرد

تولید آثار فاخر فرهنگی هنری در مرکز آفرینش های هنری بسیج کهگیلویه و بویراحمد/ فرهنگ و هنر استان جان تازه ای می گیرد

به گزارش پایگاه خبری عصرآشنا ؛ مصطفی زیبایی نژاد مسئول مرکز آفرینش های هنری سازمان بسیج مستضعفین به همراه سرهنگ پاسدار وحید مثنوی معاون فرهنگی سپاه فتح ،سید احمد توسلی مدیر مرکز آفرینش های هنری بسیج استان و سرهنگ عباسی مسئول معاونت مهندسی و پدافند غیرعامل سپاه فتح پس از اتمام بازدید از مرکز آفرینش

تیتر یک
تولید آثار فاخر فرهنگی هنری در مرکز آفرینش های هنری بسیج کهگیلویه و بویراحمد/ فرهنگ و هنر استان جان تازه ای می گیرد

به گزارش پایگاه خبری عصرآشنا ؛ مصطفی زیبایی نژاد مسئول مرکز آفرینش های هنری سازمان بسیج مستضعفین به همراه سرهنگ پاسدار وحید مثنوی معاون فرهنگی سپاه فتح ،سید احمد توسلی مدیر مرکز آفرینش های هنری بسیج استان و سرهنگ عباسی مسئول معاونت مهندسی و پدافند غیرعامل سپاه فتح پس از اتمام بازدید از مرکز آفرینش

تولید آثار فاخر فرهنگی هنری در مرکز آفرینش های هنری بسیج کهگیلویه و بویراحمد/ فرهنگ و هنر استان جان تازه ای می گیرد

به گزارش پایگاه خبری عصرآشنا ؛ مصطفی زیبایی نژاد مسئول مرکز آفرینش های هنری سازمان بسیج مستضعفین به همراه سرهنگ پاسدار وحید مثنوی معاون فرهنگی سپاه فتح ،سید احمد توسلی مدیر مرکز آفرینش های هنری بسیج استان و سرهنگ عباسی مسئول معاونت مهندسی و پدافند غیرعامل سپاه فتح پس از اتمام بازدید از مرکز آفرینش

ادامه اخبار

اخبار

تولید آثار فاخر فرهنگی هنری در مرکز آفرینش های هنری بسیج کهگیلویه و بویراحمد/ فرهنگ و هنر استان جان تازه ای می گیرد

به گزارش پایگاه خبری عصرآشنا ؛ مصطفی زیبایی نژاد مسئول مرکز آفرینش های هنری سازمان بسیج مستضعفین به همراه سرهنگ پاسدار وحید مثنوی معاون فرهنگی سپاه فتح ،سید احمد توسلی مدیر مرکز آفرینش های هنری بسیج استان و سرهنگ عباسی مسئول معاونت مهندسی و پدافند غیرعامل سپاه فتح پس از اتمام بازدید از مرکز آفرینش