مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد در جشن بزرگ فرهنگ و هنر باشت:
فرهنگ منهای مردم ماندگار نخواهد بود
فرهنگ اساسا در مردم و مردمی بودن معنا پیدا میکند و فرهنگ منهای مردم فرهنگ نیست و ماندگاری ندارد
سومین جشنواره نشریات، رسانه و فضای مجازی دانشگاه جامع علمی کاربردی
هنرمندهم استانی برگزیده سومین جشنواره درون دانشگاهی نشریات، رسانه و فضای مجازی دانشگاه جامع علمی کاربردی
نفرات برتر سومین جشنواره درون دانشگاهی نشریات، رسانه و فضای مجازی دانشگاه جامع علمی کاربردی سال 1400 اعلام شد.