در آرامش، آموزش را به کار بگیریم و تلفیق آرامش و آموزش بدون شک می شود خلاقیت

به گزارش: پایگاه خبری عصرآشنا،بتول زکی نژادمسئول کتابخانه عمومی شهرلیکک دریاداشتی به این سایت درباره کتاب وکتابدارارسال کرده است که متن یاداشت به شرح ذیل هست: درخت تو گر بار دانش بگیرد … درخت تو گر بار دانش بگیرد … این یاداشت سوم یک کتابدار است که گمان می کند رسالت مهمتری نسبت به برچسب

این ما هستیم که انتخاب میکنیم صالح ترین افراد جامعه اداره ی کشورمان را به دست بگیرند
رأی ندادن ما به نفع و به ضرر کیست
ممکن است هر کدام از ما طرفدار یک حزب ،جریان یا افرادی باشیم. اما در فطرت و وجود همه ی ما میهن دوستی و انتخاب اصلح. و بهترین ها وجود دارد.
انتخاب خوب آینده خوب/نظام مطالبه گری از شورای شهر توسط سازمان‌های مردم نهاد باید در بهمئی تقویت شود
متاسفانه اعضای شورا با طرح شعارهای احساسی ، هیجانی ، انقلابی ، مذهبی و مدنی روی کار ‌می‌آیند و تا مدتی سرمست از پیروزی شعارهایی دال بر توسعه، فسادزدایی و رفع معضلاب شهری و … سر می‌دهند