تخفیف ۲۵درصدی مکالمه تلفن ثابت به مقصد مکه مکرمه و مدینه منوره
با توجه به فرارسیدن ایام معنوی وباشکوه حج تمتع، نرخ مکالمه از تمامی تلفن های ثابت در سراسر کشور به مقصد تمامی تلفن های ثابت در شهرهای مکه مکرمه و مدینه منوره، از روز پنج شنبه دوم تیر تا پایان روز جمعه هفتم مرداد با ۲۵درصد تخفیف محاسبه می شود.