پله پله تانابودی کارخانه روغن نباتی شیراز
سوء مدیریت، کاهش کیفیت محصول و بی تدبیری‌های متعدد در سال‌های اخیر باعث شده تا کارخانه روغن نباتی شیراز روز به روز با مشکل مواجه شود و مدیران کارخانه در ماه‌های گذشته به اقداماتی مانند فروش دستگاه‌ها و زمین‌ کارخانه رو بیاورند
جشن الفباوپایان سال تحصیلی دربهمئی
تجلیل از دو فرهنگی بهمئی به عنوان مدیران برتر در کشور و برگزاری جشن الفبای پایان سال به همت مدرسه ابتدائی غیر دولتی طراوت با حضور مردم و مسئولان صورت گرفت
هنرکتاب نخواندن ،چرا وچگونه باید خواند
ر باب موضوع کنونی که باز ناشی از تجربه زیسته بنده در محیط کار است نه تلویح نه تعریض و نه طعنه ای یافت می شود که بالعکس حاصل نگرانی بنده در مورد مخاطبان و عضوهای کتابخانه شهرستان بهمئی است و نام آن را هنر کتاب نخواندن گذاشتم.