پیام سید محمد موحد برای روز ملی هنرهای نمایشی/ طراوت و نشاط معنوی و طبیعی درسال نو شروعی برای خلق آثاری فاخر در حوزه هنرهای نمایشی
سید محمد موحد نماینده مردم شهرستان های کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده در مجلس شورای اسلامی گفت: تئاتر این هنر انسان مدار و تفکربرانگیز در بطن خود بر عنصر تفکر و تعقل اشاره دارد که برای بشر و دنیای زیستن امروزی جایگاه و مقامی بس والا دارد.