خطر جولان موج ششم کرونا در خوزستان؛ کاهش «شدید» رعایت پروتکل‌ها؛ مسؤولان استانی مشوق تسریع مردم به واکسیناسیون باشند!
گذر پنج پیک کرونا در شهرهای خوزستان و کسب تجربه‌های فراوان از آنها، تسریع جدی مردم به واکسیناسیون، بهترین آموزگار برای پیشگیری از تکرار مشکلات در مواجهه با پیک‌های بعدی آن و غافلگیر نشدن است؛ درسی که باید آموخت و به کار برد تا کمتر شاهد نشستن داغی بر دلها بود
مدرسه انقلابی ، مرکز تحول وپرورش دانش آموزان انقلابی ودر ادامه شکل گیری دانشگاه انقلابی ودر آینده ظهور   مدیریت انقلابی کشور است
پیام امروز دانشجویان و دانش آموزان ما در عرصه داخلی نظام ، تسریع عمل انقلابی وحرکت مسئولان ارشد نظام در جهت تحقق نسخه علاجگر رهبری نظام یعنی نقش آفرینی جوانان در عرصه مدیریت گام دوم انقلاب با اولویت است
در آرامش، آموزش را به کار بگیریم و تلفیق آرامش و آموزش بدون شک می شود خلاقیت

به گزارش: پایگاه خبری عصرآشنا،بتول زکی نژادمسئول کتابخانه عمومی شهرلیکک دریاداشتی به این سایت درباره کتاب وکتابدارارسال کرده است که متن یاداشت به شرح ذیل هست: درخت تو گر بار دانش بگیرد … درخت تو گر بار دانش بگیرد … این یاداشت سوم یک کتابدار است که گمان می کند رسالت مهمتری نسبت به برچسب

این ما هستیم که انتخاب میکنیم صالح ترین افراد جامعه اداره ی کشورمان را به دست بگیرند
رأی ندادن ما به نفع و به ضرر کیست
ممکن است هر کدام از ما طرفدار یک حزب ،جریان یا افرادی باشیم. اما در فطرت و وجود همه ی ما میهن دوستی و انتخاب اصلح. و بهترین ها وجود دارد.