به همت بسیج جامعه پزشکی ، گروه جهادی شهید فیاض بخش و گروهای خدمات رسان از شهرستان های بهمئی و کهگیلویه ؛
خدمات رسانی به مردم منطقه سخت گذر ، کم برخوردار و دوراُفتاده موگر در شهرستان های کهگیلویه ، بهمئی و لنده با اعزام همزمان ۶ گروه خدمات رسان
6 گروه خدمات رسان به صورت همزمان به مناطق سخت گذر ، کم برخوردار و دوراُفتاده شهرستان کهگیلویه اعزام شدند و خدمات بهداشتی ، طرح بیمار یابی ، درمانی ، آموزشی ، معیشتی ، خدمات دام و واکسناسیون انسانها و دام را به صورت رایگان ارائه دادند