آشنایی با آویشن
در کوهای حاتم و ماغر شهرستان بهمئی آویشن با برگ های پهن می روید که اکثر مردم از آن برای نوشیدنی زمستان استفاده میکنند.که نقش مهمی در رفع بیماری سرما خوردگی و آسم دارد.