مطالبه گری حق مردم است مردم مطالبه جدی نسبت به مسئله آب دارند/ مسؤولان قبل از خشک شدن هورالعظیم تدبیر می‌کردند برنامه‌ریزی انجام می‌دادند تا بهانه دست دشمن ندهند
خوزستانی که رودهای بزرگی از قبیل کرخه، کارون، دز و بهمن شیر و سدهایی دارد، مهمترین بستر اصلی استخراج نفت و گاز و انرژی است و سهم عمده در کشاورزی و صنعت دارد نباید نسبت به آن بی تفاوتی شود
سیدرضی بزرگترین رسانه بود
سیدرضی بزرگترین خدمتی که به بشریت ارائه دادند گردآوردی خطبه های حضرت امیرالمومنین بوده است /شخصیت رسانه ای سید رضی  به عنوان سندی محکم در اختیار بشریت قرار دارد
ولایت از مهم ترین و ارجح ترین ارکان دین می باشد که آیات سوره مائده به خوبی اهمیت این رکن را بیان می کند.
تقوا عامل سعادت بشریت از زمان حضرت آدم  تا حال حاضر هست/تاکید بر حفظ حجاب، نکوهش بی حجابی، گرامیداشت روز شورای نگهبان تا انتقاد از عملکرد دولت دوازدهم
تقوا عامل سعادت بشریت از زمان حضرت آدم علی نبی الله تا حال حاضر بوده هر کس بخواهد راه سعادت را در پیش بگیرد باید حتما تقوی الهی را در زندگی اش پیاده کند