مطالبه گری حق مردم است مردم مطالبه جدی نسبت به مسئله آب دارند/ مسؤولان قبل از خشک شدن هورالعظیم تدبیر می‌کردند برنامه‌ریزی انجام می‌دادند تا بهانه دست دشمن ندهند
خوزستانی که رودهای بزرگی از قبیل کرخه، کارون، دز و بهمن شیر و سدهایی دارد، مهمترین بستر اصلی استخراج نفت و گاز و انرژی است و سهم عمده در کشاورزی و صنعت دارد نباید نسبت به آن بی تفاوتی شود
سیدرضی بزرگترین رسانه بود
سیدرضی بزرگترین خدمتی که به بشریت ارائه دادند گردآوردی خطبه های حضرت امیرالمومنین بوده است /شخصیت رسانه ای سید رضی  به عنوان سندی محکم در اختیار بشریت قرار دارد
ولایت از مهم ترین و ارجح ترین ارکان دین می باشد که آیات سوره مائده به خوبی اهمیت این رکن را بیان می کند.
تقوا عامل سعادت بشریت از زمان حضرت آدم  تا حال حاضر هست/تاکید بر حفظ حجاب، نکوهش بی حجابی، گرامیداشت روز شورای نگهبان تا انتقاد از عملکرد دولت دوازدهم
تقوا عامل سعادت بشریت از زمان حضرت آدم علی نبی الله تا حال حاضر بوده هر کس بخواهد راه سعادت را در پیش بگیرد باید حتما تقوی الهی را در زندگی اش پیاده کند
در صحیفه امام به وجود افراد مقدس نمای روحانی اشاره کرد که ضربه ای که اسلام از اینگونه افراد خورد از دشمنان نخورد /جوانان طلاب باید توجه داشته باشند اینگونه افراد در همین زمان هم با اشکال دیگر هنوز وجود دارند
جوان ترین امام شیعیان حدیثی در رابطه با ازدواج دارد که می فرماید :هرکسی برای خواستگاری به سمت شما آمد پس اگر از دینش و امانتش راضی بودید پس دخترتان یا پسرتان را به ازدواج آن در آورید و اگر این کار را نکنید یک فتنه ای به پا می شود و فساد کبیر اتفاق میفتد
از دولت منتخب انتظار معجزه نداشته باشید اینکه بتوان در یک بازه کوتاه زمانی کارهای بزرگ انجام داد قطعا غیر ممکن است
هفته آینده هفته حقوق بشر غربی است در همین چند روز پیش سومین گور دسته جمعی کودکان در آمریکا پیدا شد حقوق بشر غربی ساختار و مبانیش ضدبشری  است هر تفکری که خدا محور باشد