چرا مردم با کارت ملی برای روغن تولید داخل صف بکشند؟/دولت به جای FATF مسائل داخلی را شفاف سازی کند/مردم همچنان منتظر احکام جرائم انتخاباتی بهمئی هستند
حجت الاسلام افروغی گفت:دولت به جای شفافیت سازی برای نهادهای مالی بین المللی، برای مردم شفاف سازی کند که چه شد که مردم برای روغن تولید داخل باید صف بکشند و کارت ملی همراه داشته باشند؟
کارمند اداره تبلیغات اسلامی بهمئی اعضای بدن فرزند خردسال خود که دچار مرگ مغزی شده بود اهداء کرد
اهدای عضو تا بدانجا است که در تقویم رسمی کشورمان ۳۱ اردیبهشت همزمان با سالروز صدور فتوای امام خمینی (ره) در ارتباط با جایز بودن پیوند اعضا به عنوان «روز اهدای عضو، اهدای زندگی» نام گذاری شده است