اولین جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان بهمئی، به منظور هماهنگی، برنامه ریزی و ساماندهی امور مرتبط به ماه رمضان
همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان، جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان بهمئی به منظور رعایت شئونات این ماه، امر به معروف و نهی از منکر و برنامه ریزی برای استفاده بهینه از لحظات عرفانی این ماه برگزار شد.