افتتاحییه آموزشگاه صنایع دستی پیشگامان ماغر در شهرستان بهمئی
بانوان کار آفرین بهمئی ، پیشتاز در توسعه و رونق صنایع دستی ، ایجاد اشتغال و آموزش برای بیش از 300 نفر از بانوان و آقایان جویای کار ، در کارگاه این بانوانِ کارآفرین ( به همت خانم داموغ و کارآموزانش ) ، صنایع دستی از جمله آثار ؛ فرش ، گلیم و لباس های سنتی ، بوریا بافی، حصیربافی، کپو بافی، زیورالات سنتی، سفال، شیشه دست‌ساز و مصنوعات مسی را تولید می کنند.