همدلی امام جمعه کهگیلویه با زلزله‌زدگان سی سخت
راه اندازی موکب ستادنمازجمعه کهگیلویه درسی سخت/ارسال محموله۱۰هزار قرصی نان به سی‌سخت
به همت امام جمعه و با همکاری سپاه ناحیه، گروه جهادی شهدای کهگیلویه و حلقه مرهم محموله ۱۰هزار قرصی نان محلی در طولیان بارگیری و عازم مناطق زلزله زده شد.