اجرای طرح نذر آب در مناطق کمتر برخوردار شهرستان بهمئی و ارائه خدمات مختلف بهداشتی، درمانی، توزیع بسته های حمایتی و کمک های انسان دوستانه
طرح ملی نذر آب در شهرستان بهمئی:

اجرای طرح نذر آب در مناطق کمتر برخوردار شهرستان بهمئی و ارائه خدمات مختلف بهداشتی، درمانی، توزیع بسته های حمایتی و کمک های انسان دوستانه

جمعیت هلال احمر استان با مشارکت کمیته امداد به اجرای طرح نذر آب و ارایه خدمات مختلف بهداشتی، درمانی، معیشتی، توزیع بسته های معیشتی در مناطق محروم و کمتر برخوردار شهرستان بهمئی استان اقدام کرد.

تیتر یک
امامزادگان سید ابراهیم و سید اسدالله علیهم السلام در بخش سرآسیاب یوسفی میزبان خیل گسترده عاشقان امام حسین (ع) در روز اربعین
مردم شهرستان بهمئی ، بویژه بخش ممبی و سرآسیاب یوسفی با شرکت در آئین های مختلف عزاداری همنوا با اهل بیت (علیهم السلام ) عشق و ارادت خود را به سرور و سالار شهیدان وشهدای دشت کربلا ابراز کردند.
طرح ملی نذر آب در شهرستان بهمئی:
اجرای طرح نذر آب در مناطق کمتر برخوردار شهرستان بهمئی و ارائه خدمات مختلف بهداشتی، درمانی، توزیع بسته های حمایتی و کمک های انسان دوستانه
جمعیت هلال احمر استان با مشارکت کمیته امداد به اجرای طرح نذر آب و ارایه خدمات مختلف بهداشتی، درمانی، معیشتی، توزیع بسته های معیشتی در مناطق محروم و کمتر برخوردار شهرستان بهمئی استان اقدام کرد.
مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران:
ادامه مخابرات با روند موجود فاجعه باراست
مدیرکل ارتباطات و امور بین‌الملل مخابرات دلایل اصلی افت سرعت اینترنت را عدم نوسازی و بازسازی تجهیزات در چند سال اخیر عنوان کرد و گفت: ما توانایی رعایت استانداردهای توسعه و بازسازی شبکه‌های دسترسی را نداریم. دلیل آن هم، نبود منابع است و به همین دلیل شاهد افت کیفیت اینترنت هستیم.
امامزادگان سید ابراهیم و سید اسدالله علیهم السلام در بخش سرآسیاب یوسفی میزبان خیل گسترده عاشقان امام حسین (ع) در روز اربعین
مردم شهرستان بهمئی ، بویژه بخش ممبی و سرآسیاب یوسفی با شرکت در آئین های مختلف عزاداری همنوا با اهل بیت (علیهم السلام ) عشق و ارادت خود را به سرور و سالار شهیدان وشهدای دشت کربلا ابراز کردند.
پیاده روی بزرگ جاماندگان اربعین حسینی بخشهای ممبی و سرآسیاب به طرف امامزادگان سیدابراهیم وسیداسدالله(ع)
مسیرپیاده روی جاماندگان اربعین حسینی شنبه ١۴۰١/۶/٢۵ ازسه راهی جاده منیزور جنب گلزارمطهر شهیدچامی به سمت امام زادگان سیدابراهیم وسیداسدالله علیه السلام ساعت۶صبح آغاز میشود.
ادامه اخبار

اخبار

طرح ملی نذر آب در شهرستان بهمئی:
اجرای طرح نذر آب در مناطق کمتر برخوردار شهرستان بهمئی و ارائه خدمات مختلف بهداشتی، درمانی، توزیع بسته های حمایتی و کمک های انسان دوستانه
جمعیت هلال احمر استان با مشارکت کمیته امداد به اجرای طرح نذر آب و ارایه خدمات مختلف بهداشتی، درمانی، معیشتی، توزیع بسته های معیشتی در مناطق محروم و کمتر برخوردار شهرستان بهمئی استان اقدام کرد.
مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران:
ادامه مخابرات با روند موجود فاجعه باراست
مدیرکل ارتباطات و امور بین‌الملل مخابرات دلایل اصلی افت سرعت اینترنت را عدم نوسازی و بازسازی تجهیزات در چند سال اخیر عنوان کرد و گفت: ما توانایی رعایت استانداردهای توسعه و بازسازی شبکه‌های دسترسی را نداریم. دلیل آن هم، نبود منابع است و به همین دلیل شاهد افت کیفیت اینترنت هستیم.
امامزادگان سید ابراهیم و سید اسدالله علیهم السلام در بخش سرآسیاب یوسفی میزبان خیل گسترده عاشقان امام حسین (ع) در روز اربعین
مردم شهرستان بهمئی ، بویژه بخش ممبی و سرآسیاب یوسفی با شرکت در آئین های مختلف عزاداری همنوا با اهل بیت (علیهم السلام ) عشق و ارادت خود را به سرور و سالار شهیدان وشهدای دشت کربلا ابراز کردند.
پیاده روی بزرگ جاماندگان اربعین حسینی بخشهای ممبی و سرآسیاب به طرف امامزادگان سیدابراهیم وسیداسدالله(ع)
مسیرپیاده روی جاماندگان اربعین حسینی شنبه ١۴۰١/۶/٢۵ ازسه راهی جاده منیزور جنب گلزارمطهر شهیدچامی به سمت امام زادگان سیدابراهیم وسیداسدالله علیه السلام ساعت۶صبح آغاز میشود.